Đối với quý khách chuyển khoản thanh toán qua Ngân hàng, vui lòng thanh toán qua 2 tài khoản dưới đây. Vui lòng ghi rõ ID đơn hàng, hoặc số điện thoại người thanh toán trong phần ghi chú của chuyển khoản.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

- Số tài khoản: 0071001037820

- Chủ tài khoản: Lê Tuấn Thiện

- Ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Minh

 

Trân trọng
GONAFOOD