Mực tươi GoNaFood - Hải Sản Tại Cảng, đánh bắt từ tàu cá của gia đình

Mực tươi GoNaFood - Hải sản được đánh bắt từ tàu cá của gia đình, tươi ngon như mua tại cảng cá. Cam kết không hài lòng hoàn tiền 100%. Gọi ngay 0968 459 470!