Hải sản tươi sống của GoNaFood, được đánh bắt từ tàu cá của gia đình

Hải sản tươi sống của GoNaFood - Hải sản đánh bắt từ tàu cá của gia đình, tươi như mua tại cảng cá. Cam kết không hài lòng hoàn tiền 100%. Gọi ngay 0968 459 470